Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Temelde kendine güvenin aşırı fazla olması, kendisine hayranlık duyulması ihtiyacı ve başkalarının duygularını anlamadaki yetersizliktir. Görülme sıklığı yüzde 2-6 arasındadır. Narsisisitlerin genelde kendilerini fazla seven ve kendilerine oldukça güvenen kişiler olduğu sanılır. Oysa, gerçek durum bunun tam tersidir. Narsisistik birey bir şey yapmaksızın kendini sevemediği ve kendisine saygı duyamadığı için, kendisini sevebilmek ve saygı duyabilmek adına, durmadan bir şeyler yapma ihtiyacı hisseder. Bir çok başarılı insan narsisistikdir. Bu bireyler statü, başarı ve güçle ilgili kayıplar yaşadığında sorun kendisini çok açık göstermektedir. Yani, özsaygı kazanmaya ve sürdürmeye yönelik etkinlikler narsisistlik olarak tanımlanır. 

Narsistlik Nedir?
Narsistlik Nedir?

DSM-IV Tanı Kriterlerine Göre Narsisistik Kişilik Bozukluğu Tanı Ölçütleri 

1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır.

2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar.

3. Özel ve eşi bulunmaz birisi olduğuna ve ancak başka özel veya toplumsal durumu üstün kişilerin kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık edebileceğine inanır.

4. Çok beğenilmek ister.

5. Hak kazandığı duygusu vardır.

6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır, amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanır.

7. Empati yapamaz.

8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığını sanır.

9. küstah, kendini beğenmiş davranış ve tutumlar sergiler.

Narsistlik Nedir?
Narsistlik Nedir?

Önemli biri olduklarını düşünmek için başkalarının da öyle düşünmesini sağlamaya çalışırlar. Başkalarını etkileyerek kendilerini değerli hissetme çabaları insanların yokluğunda yerini hayallere bırakır. Bütün insanları etkileyecek, herkesin önemsediği birtakım işler yapacak, önemli bir kişilik halini aldıkları hayaller kurma eğilimleri oldukça fazladır. Kurdukları bu hayallere gerçekmişcesine inanır ve kendilerini değersiz hissetmekten kurtulur. Hiçbir şeyle tam anlamda ilgilenmez, başkalarına göstermek için birçok alanda etkinliklere katılıp, her konuda bilgili olmak isterler. 

İnsan ilişkilerindeki en büyük zorluklarından biri empati kurma yeteneklerinin olmayışıdır. Kişiler arası ilişkilerde ben merkezli, kendilerine dönük ve başkalarını sömürücüdürler. Eşsiz oldukları inancı, başkalarına yakınlaşabilmelerini engeller. İlişkide bulundukları kişilerle bir tür uyuşmazlık hissi oluştururlar. Onların dertleriyle sorunlarıyla ilgilenmezler narsisistikler için önemli olan karşısındakinin ona karşı hisleridir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir